Worldlink Nepalgunj

डुडुवा गा.पा. अन्तरगत निर्वाचनमा भग लिनुभएका राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उमेदवारहरुको विवरण

लुम्बिनी प्रदेश

जिल्ला बाँके

डुडुवा गाउँपालिका  र ६ वडा कार्यालय

मिति २०७९ साल बैशाख ३० गते हुन गैरहेको स्थानिय तह निर्वाचन २०७९ मा डुडुवा गाउँपालिका र यस मातहतका ६ वटा वडा कार्यालयको विभिन्‍न पदहरको लागि निर्वाचनमा भग लिनुभएका राजनीतिक दल एवं स्वतन्त्र उमेदवारहरुको विवरण ।

सि.न उम्मेदवारको नाम पद वडा राजनीतिकदल/स्वतन्त्र

1

मथुरा प्रसाद बाहुन

वडा अध्यक्ष

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

2

कृण्ण गोपाल यादव

वडा अध्यक्ष

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

3

राज कुमार शुक्ला

वडा अध्यक्ष

1

स्वतन्त्र

4

राम गोपाल कुर्मि

वडा अध्यक्ष

1

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल 

5

बद्री प्रसाद अहिर

वडा अध्यक्ष

1

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

6

राम प्यारे हरिजन

वडा अध्यक्ष

1

जनमत पार्टी (जपा)

7

पुरन मल यादव

वडा अध्यक्ष

1

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

8

पटेश्‍वर कुर्मि

वडा अध्यक्ष

1

नेपाली काँग्रेस

9

मायालंखा बढही

महिला सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

10

रीना कुमारी मौर्य

महिला सदस्य

1

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

11

गीता देवी यादव

महिला सदस्य

1

जनमत पार्टी (जपा)

12

सुषमा यादब

महिला सदस्य

1

नेपाली काँग्रेस

13

अमिरुल खाँ

महिला सदस्य

1

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल 

14

मन्जु देवी मौर्य

महिला सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

15

नागरिक लाल चमार

सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

16

मेवा अहिर

सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

17

राम गोपाल लोनिया

सदस्य

1

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

18

हियात अली शेष

सदस्य

1

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

19

जगदिश कुर्मि

सदस्य

1

जनमत पार्टी (जपा)

20

आरीब  दर्जी

सदस्य

1

जनमत पार्टी (जपा)

21

जगदिश अहिर

सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

22

ज्ञानेन्द्र कुमाल चौधरी

सदस्य

1

नेपाली काँग्रेस

23

राम दिन लोनिया

सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

24

राम सागर लोनिया

सदस्य

1

नेपाली काँग्रेस

25

राजा राम तेली

सदस्य

1

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल 

26

राम मुरत लुहार

सदस्य

1

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल 

27

राम रानी धोवी

दलित महिला सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

28

कुन्ना खटिक

दलित महिला सदस्य

1

जनमत पार्टी (जपा)

29

रेखा पासी

दलित महिला सदस्य

1

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

30

कनिक तारा पासीन

दलित महिला सदस्य

1

नेपाली काँग्रेस

31

फुलबासा धोबी

दलित महिला सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

32

पार्वती खटिक

दलित महिला सदस्य

1

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल 

33

दुर्गा प्रसाद बर्मा कुर्मी

वडा अध्यक्ष

2

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

34

मोहम्मद हारुन खाँ

वडा अध्यक्ष

2

जनमत पार्टी (जपा)

35

सरस्वती प्रसाद बर्मा

वडा अध्यक्ष

2

स्वतन्त्र

36

जोगेन्द्र  प्रसाद  कैराती

वडा अध्यक्ष

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

37

गजेन्द्र प्रसाद कैराती

वडा अध्यक्ष

2

नेपाली काँग्रेस

38

छैदी  राम  तेली

वडा अध्यक्ष

2

स्वतन्त्र

39

सत्य नारायण वर्मा

वडा अध्यक्ष

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

40

छवरानी यादव

महिला सदस्य

2

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

41

शान्ती गोडिया

महिला सदस्य

2

जनमत पार्टी (जपा)

42

पवरीया केवट

महिला सदस्य

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

43

निर्मला देवी यादव

महिला सदस्य

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

44

लीला वती यादव

महिला सदस्य

2

नेपाली काँग्रेस

45

सिराज अहमद खाँ

सदस्य

2

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

46

अनारा गोडिया

सदस्य

2

जनमत पार्टी (जपा)

47

शिव कुमार चौधरी

सदस्य

2

जनमत पार्टी (जपा)

48

विनोद कुमार लोनिया

सदस्य

2

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

49

महफुज आलम खाँ

सदस्य

2

नेपाली काँग्रेस

50

मेराज अहमद खाँ

सदस्य

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

51

जयस राम गोडिया

सदस्य

2

नेपाली काँग्रेस

52

राम करन केवट

सदस्य

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

53

मुजिर्वु रहमान खाँ

सदस्य

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

54

तिलवी खटिक

दलित महिला सदस्य

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

55

सुशिला कुमारी चमार

दलित महिला सदस्य

2

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

56

कमला खटिक

दलित महिला सदस्य

2

जनमत पार्टी (जपा)

57

पतराना चमार

दलित महिला सदस्य

2

नेपाली काँग्रेस

58

राम उरेही चमारिन

दलित महिला सदस्य

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

59

अमोद कुमार तिवारी

वडा अध्यक्ष

3

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

60

शिव कुमार कुर्मी

वडा अध्यक्ष

3

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

61

निर्मला देवी चमार

वडा अध्यक्ष

3

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

62

छोटे लाल वर्मा (कुर्मी)

वडा अध्यक्ष

3

नेपाली काँग्रेस

63

मो. नईम खाँ

वडा अध्यक्ष

3

जनमत पार्टी (जपा)

64

तसलिमुन खाँ

महिला सदस्य

3

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

65

धन देइया अहिर

महिला सदस्य

3

नेपाली काँग्रेस

66

हसना पठानिन्

महिला सदस्य

3

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

67

नन्कई खाँ

महिला सदस्य

3

जनमत पार्टी (जपा)

68

मसि उल्ला खाँ

सदस्य

3

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

69

कादीर  सार्इ

सदस्य

3

जनमत पार्टी (जपा)

70

शिवा नन्द मिश्रा

सदस्य

3

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

71

किसमत खां

सदस्य

3

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

72

बाबु लाल पासी

सदस्य

3

जनमत पार्टी (जपा)

73

रियाजुद्दीन खाँ

सदस्य

3

नेपाली काँग्रेस

74

सकील खां

सदस्य

3

नेपाली काँग्रेस

75

लल्लु कान्दु

सदस्य

3

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

76

इन्द्रा वती हरिजन

दलित महिला सदस्य

3

जनमत पार्टी (जपा)

77

पतङगा धोबी

दलित महिला सदस्य

3

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

78

शान्ती पासी

दलित महिला सदस्य

3

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

79

कुमारी लक्ष्मी पासी

दलित महिला सदस्य

3

नेपाली काँग्रेस

80

हरि बहादुर रेउले

वडा अध्यक्ष

4

नेपाली काँग्रेस

81

अब्दुल वारी खाँ

वडा अध्यक्ष

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

82

गणेश प्रसाद कलवार

वडा अध्यक्ष

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

83

सगीर खाँ

वडा अध्यक्ष

4

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

84

रुपरानी गडरिया

वडा अध्यक्ष

4

जनमत पार्टी (जपा)

85

साकिर अलि सैयद

वडा अध्यक्ष

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

86

सलामुन निशा अंसारी

महिला सदस्य

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

87

सकिना बेगम नाउ

महिला सदस्य

4

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

88

विट्टी कुर्मी

महिला सदस्य

4

नेपाली काँग्रेस

89

समसुल खाँ

महिला सदस्य

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

90

मुस्तकिम खाँ

सदस्य

4

नेपाली काँग्रेस

91

मिना देवी राढ

सदस्य

4

जनमत पार्टी (जपा)

92

कैयुम नाउ

सदस्य

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

93

मोहम्मद रसुल शाह

सदस्य

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

94

मिलन अहिर

सदस्य

4

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

95

सोनुद्धीन अंसारी

सदस्य

4

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

96

राम  अचल  अहिर

सदस्य

4

नेपाली काँग्रेस

97

प्रमोद यादव

सदस्य

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

98

महेन्द्र बहादुर शाही

सदस्य

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

99

सकिल जोलाह

सदस्य

4

जनमत पार्टी (जपा)

100

चन्द्रावति खटिक

दलित महिला सदस्य

4

नेपाली काँग्रेस

101

कल्पना देवी सोनकर

दलित महिला सदस्य

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

102

रेखा खटिक

दलित महिला सदस्य

4

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

103

कृष्णा वती कोरी

दलित महिला सदस्य

4

जनमत पार्टी (जपा)

104

निर्मला धोवी

दलित महिला सदस्य

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

105

रेशम राज न्यौपाने

वडा अध्यक्ष

5

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

106

झंक बहादुर थापा

वडा अध्यक्ष

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

107

गंगा राम यादव

वडा अध्यक्ष

5

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

108

मनविर थापा

वडा अध्यक्ष

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

109

वेल बहादुर बोहरा

वडा अध्यक्ष

5

नेपाली काँग्रेस

110

शारदा गिरी

महिला सदस्य

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

111

तुल्सी कुमारी बिष्ट क्षेत्री

महिला सदस्य

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

112

ईना थारु

महिला सदस्य

5

नेपाली काँग्रेस

113

अमृता देवी क्षेत्री

महिला सदस्य

5

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

114

चेतु राम थारु

सदस्य

5

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

115

राम लखन यादव

सदस्य

5

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

116

भुवन शाही

सदस्य

5

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

117

झुठवा थारु

सदस्य

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

118

पहलसिड वि.क.

सदस्य

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

119

जाहिर यादव

सदस्य

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

120

सोम नाथ पाठक

सदस्य

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

121

सुवास अहिर

सदस्य

5

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

122

काशी  राम  यादव

सदस्य

5

नेपाली काँग्रेस

123

रत्न बहादुर चलाउने

सदस्य

5

नेपाली काँग्रेस

124

धनसरी परियार

दलित महिला सदस्य

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

125

कली कुमारी परियार

दलित महिला सदस्य

5

नेपाली काँग्रेस

126

लिला  सुनार

दलित महिला सदस्य

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

127

कमला विश्वकर्मा

दलित महिला सदस्य

5

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

128

उमेश कुमार यादव

वडा अध्यक्ष

6

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

129

अब्दुल वहिद शेष

वडा अध्यक्ष

6

जनमत पार्टी (जपा)

130

मनोरथ लाल कुर्मी

वडा अध्यक्ष

6

नेपाली काँग्रेस

131

मुने बेहना

वडा अध्यक्ष

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

132

राम धनी यादव

वडा अध्यक्ष

6

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

133

मोहन राम मिश्र

वडा अध्यक्ष

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

134

राजा सिंह सिख

वडा अध्यक्ष

6

राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी

135

साधु सरन अहिर

वडा अध्यक्ष

6

स्वतन्त्र

136

गिता वर्मा

महिला सदस्य

6

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

137

पुस्पा मौर्य

महिला सदस्य

6

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

138

धिराना देवी मौर्य

महिला सदस्य

6

नेपाली काँग्रेस

139

जवन्ती महाउत

महिला सदस्य

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

140

साकरुन शाह

महिला सदस्य

6

राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी

141

मैहरुल शेष

महिला सदस्य

6

जनमत पार्टी (जपा)

142

बेचनलाल मौर्य

सदस्य

6

जनमत पार्टी (जपा)

143

मोहम्मद कमरुधीन शेष

सदस्य

6

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

144

जगदिश पासी

सदस्य

6

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

145

निर  जंग  सिंह थापा

सदस्य

6

नेपाली काँग्रेस

146

सन्तोष कुमार मौर्य

सदस्य

6

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

147

मफ्फर अली शेष

सदस्य

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

148

नुसरत अलि शेष

सदस्य

6

नेपाली काँग्रेस

149

मदान अलि शेष

सदस्य

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

150

राधे श्याम मुराऊ

सदस्य

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

151

सहज राम कोरी

सदस्य

6

राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी

152

राम बरन कुर्मी

सदस्य

6

जनमत पार्टी (जपा)

153

जवाहिर सिंह सिख

सदस्य

6

राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी

154

लक्ष्मी नारायण गोडिया

सदस्य

6

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

155

पूनम देवी कोरी

दलित महिला सदस्य

6

नेपाली काँग्रेस

156

मीरा देवि कोरी

दलित महिला सदस्य

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

157

तारा वती चमार

दलित महिला सदस्य

6

राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी

158

कृष्ण देवी खटिक

दलित महिला सदस्य

6

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

159

कुसमा कोरी

दलित महिला सदस्य

6

जनमत पार्टी (जपा)

160

सिमा कुमारी कोरी

दलित महिला सदस्य

6

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

161

संजय यादव

अध्यक्ष

 

स्वतन्त्र

162

भण्डारी लाल अहिर

अध्यक्ष

 

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

163

रियाज अहमद शेष

अध्यक्ष

 

जनमत पार्टी (जपा)

164

जगदिश वहादुर सिंह

अध्यक्ष

 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

165

प्रेमा कुमारी चौधरी

अध्यक्ष

 

स्वतन्त्र

166

श्रीमती सरोज कुमारी यादव

अध्यक्ष

 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

167

नरेन्द्र कुमार चौधरी

अध्यक्ष

 

नेपाली काँग्रेस

168

मन्जु विश्‍वकर्मा

उपाध्यक्ष

 

जनमत पार्टी (जपा)

169

तरन्नुम बानो

उपाध्यक्ष

 

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

170

प्रेम कुमारी शाहि

उपाध्यक्ष

 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

171

शहिदा बानो

उपाध्यक्ष

 

नेपाली काँग्रेस

172

शकिल अहमद खाँ

उपाध्यक्ष

 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

Duduwa Rural Municipality and Ward Office Election Candidate
Tags

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.