Worldlink Nepalgunj

जानकी गा.पा. अन्तरगत निर्वाचनमा भग लिनुभएका राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उमेदवारहरुको विवरण

लुम्बिनी प्रदेश

जिल्ला बाँके

जानकी गाउँपालिका  र ६ वडा कार्यालय

मिति २०७९ साल बैशाख ३० गते हुन गैरहेको स्थानिय तह निर्वाचन २०७९ मा जानकी गाउँपालिका र यस मातहतका ६ वटा वडा कार्यालयको विभिन्‍न पदहरको लागि निर्वाचनमा भग लिनुभएका राजनीतिक दल एवं स्वतन्त्र उमेदवारहरुको विवरण ।

सि.न उम्मेदवारको नाम पद वडा राजनीतिकदल/स्वतन्त्र

1

राम कुमार कांदु

वडा अध्यक्ष

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

2

मुजाम्मिल अली कवडिया

वडा अध्यक्ष

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

3

मोहम्मद रजा राई

वडा अध्यक्ष

1

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

4

रवि लाल काँदु

वडा अध्यक्ष

1

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

5

राजेश कुमार कान्दु

वडा अध्यक्ष

1

नेपाली काँग्रेस

6

ननकु लोध

वडा अध्यक्ष

1

जनमत पार्टी (जपा)

7

मो. सोहराव खाँ

वडा अध्यक्ष

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

8

पुष्पा देवी खटिक

महिला सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

9

डल्ली काँदु

महिला सदस्य

1

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

10

जहिरा कबडिया

महिला सदस्य

1

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

11

नाजमा शेष

महिला सदस्य

1

नेपाली काँग्रेस

12

टंक कुमारी थापा

महिला सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

13

सरुप कांन्दु

सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

14

दिप प्रकाश थापा

सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

15

शालिक बढई

सदस्य

1

नेपाली काँग्रेस

16

गोवरे राढ

सदस्य

1

जनमत पार्टी (जपा)

17

अनुपम किशोर मिश्रा

सदस्य

1

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

18

इव्राहिम अलि हलवाई

सदस्य

1

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

19

हरि राम काँदु

सदस्य

1

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

20

दरबारी लाल राढ

सदस्य

1

नेपाली काँग्रेस

21

होली राढ

सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

22

राम सवारे कान्दु

सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

23

ओम प्रकाश कान्दु

सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

24

आलमिन कवडिया

सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

25

हौसी लाल काँदू

सदस्य

1

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

26

मन कुमारी नेपाली

दलित महिला सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

27

शारदा  देवी  रैदास

दलित महिला सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

28

विट्टी खटिक

दलित महिला सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

29

अनिता धोवी

दलित महिला सदस्य

1

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

30

कुसमा खटिक

दलित महिला सदस्य

1

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

31

मन्जु देबी रैदास

दलित महिला सदस्य

1

नेपाली काँग्रेस

32

राम सुहावन  अहिर

वडा अध्यक्ष

2

जनमत पार्टी (जपा)

33

अनिल कुमार बर्मा

वडा अध्यक्ष

2

नेपाली काँग्रेस

34

जय राम कान्दु

वडा अध्यक्ष

2

स्वतन्त्र

35

तिरथ राम कुर्मी

वडा अध्यक्ष

2

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

36

किशोर थापा

वडा अध्यक्ष

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

37

चन्द्रीका प्रसाद गुप्ता

वडा अध्यक्ष

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

38

गिता धर्तीमगर

महिला सदस्य

2

नेपाली काँग्रेस

39

गुड्डन कौर धवन

महिला सदस्य

2

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

40

सोना पती सिखनी

महिला सदस्य

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

41

शारदा यादव

महिला सदस्य

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

42

गंगाराम कुर्मी

सदस्य

2

जनमत पार्टी (जपा)

43

विश्राम बढही

सदस्य

2

नेपाली काँग्रेस

44

राम धीरज यादव

सदस्य

2

नेपाली काँग्रेस

45

सुशील यादव

सदस्य

2

जनमत पार्टी (जपा)

46

राम किसुन कुम्हार

सदस्य

2

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

47

नवराज बर्मा कुर्मी

सदस्य

2

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

48

राम सागर कु्र्मी

सदस्य

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

49

अम्वर वहादुर मगर

सदस्य

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

50

रामवरन कुर्मी

सदस्य

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

51

केशव शर्मा

सदस्य

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

52

रामावती खटिक

दलित महिला सदस्य

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

53

बिन्दु रैदास

दलित महिला सदस्य

2

जनमत पार्टी (जपा)

54

श्याम कुमारी खटिक

दलित महिला सदस्य

2

नेपाली काँग्रेस

55

तारावती  खटिक

दलित महिला सदस्य

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

56

राम किसुन बढही

वडा अध्यक्ष

3

स्वतन्त्र

57

राज कुमार कुर्मी

वडा अध्यक्ष

3

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

58

तुलसी राम शुक्ला

वडा अध्यक्ष

3

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

59

राजेश कुमार शुक्ला

वडा अध्यक्ष

3

स्वतन्त्र

60

पुष्प राज राढ

वडा अध्यक्ष

3

स्वतन्त्र

61

लतिव खा पठान

वडा अध्यक्ष

3

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल 

62

विन्देश्‍वरी वर्मा (कुर्मी)

वडा अध्यक्ष

3

नेपाली काँग्रेस

63

नन्काउ यादव

वडा अध्यक्ष

3

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

64

राजीत राम वर्मा

वडा अध्यक्ष

3

जनमत पार्टी (जपा)

65

निलम सिंह ठाकुरानी

महिला सदस्य

3

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

66

शुसकलिया पासि

महिला सदस्य

3

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

67

ममता सिंह

महिला सदस्य

3

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल 

68

रीता थापा क्षेत्री

महिला सदस्य

3

नेपाली काँग्रेस

69

गिता कुमारी कमिनी

महिला सदस्य

3

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

70

नगिना बागवान

महिला सदस्य

3

जनमत पार्टी (जपा)

71

चाँद अलि बागवान

सदस्य

3

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

72

फिरोज खाँ

सदस्य

3

जनमत पार्टी (जपा)

73

माधव राम वर्मा

सदस्य

3

जनमत पार्टी (जपा)

74

बबलु सिद्धिकी

सदस्य

3

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

75

उमेश कुमार कुर्मि

सदस्य

3

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

76

गया प्रसाद धोवी

सदस्य

3

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

77

शिव अधिकारी

सदस्य

3

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

78

इदरीस दर्जी

सदस्य

3

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल 

79

बबिता चमार

सदस्य

3

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल 

80

राम सफल यादब

सदस्य

3

नेपाली काँग्रेस

81

रमेश कुमार राढ

सदस्य

3

नेपाली काँग्रेस

82

हुसेनी अहिर

सदस्य

3

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

83

लक्ष्मी पासी

दलित महिला सदस्य

3

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

84

जमुरता पासी

दलित महिला सदस्य

3

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

85

फुलमता खटिक

दलित महिला सदस्य

3

जनमत पार्टी (जपा)

86

प्रेमा कुमारी पासी

दलित महिला सदस्य

3

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

87

रिना चमार

दलित महिला सदस्य

3

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल 

88

सुनिता कुमारी धोवी

दलित महिला सदस्य

3

नेपाली काँग्रेस

89

मोहन कुमार ओली

वडा अध्यक्ष

4

स्वतन्त्र

90

मोना रजक

वडा अध्यक्ष

4

जनमत पार्टी (जपा)

91

होम बहादुर थापा क्षेत्री

वडा अध्यक्ष

4

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

92

रमेश कुमार वर्मा

वडा अध्यक्ष

4

नेपाली काँग्रेस

93

चित्र बहादुर सुनार

वडा अध्यक्ष

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

94

दल सिंगार अहिर

वडा अध्यक्ष

4

स्वतन्त्र

95

विश्राम वर्मा

वडा अध्यक्ष

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

96

राम प्रकाश लोनिया

वडा अध्यक्ष

4

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

97

राधिका बिश्‍वकर्मा

महिला सदस्य

4

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

98

सुमन लोनिया

महिला सदस्य

4

जनमत पार्टी (जपा)

99

कमला देवि यादव

महिला सदस्य

4

नेपाली काँग्रेस

100

दिलमाया पुन

महिला सदस्य

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

101

रेनु वर्मा

महिला सदस्य

4

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

102

धर्मा थापा

महिला सदस्य

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

103

राम सागर बडही

सदस्य

4

जनमत पार्टी (जपा)

104

विर बहादुर बुढाथोकि

सदस्य

4

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

105

विजय कुमार बर्मा

सदस्य

4

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

106

सरिता लोनिया

सदस्य

4

जनमत पार्टी (जपा)

107

गौरीलाल कामी

सदस्य

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

108

श्यमता प्रसाद कोरी

सदस्य

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

109

हवीब पठान

सदस्य

4

नेपाली काँग्रेस

110

डब्बले दमाई

सदस्य

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

111

राम सनेहि कहार

सदस्य

4

नेपाली काँग्रेस

112

मोहन लाल गडरिया

सदस्य

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

113

जाकिरहुसेन साई

सदस्य

4

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

114

सुरेश चन्द्र प्रजापति

सदस्य

4

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

115

सादत अली वागवान

सदस्य

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

116

पवित्रा देवी सुनार

दलित महिला सदस्य

4

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

117

शिवित्री धोवी

दलित महिला सदस्य

4

जनमत पार्टी (जपा)

118

केकई धोविन

दलित महिला सदस्य

4

नेपाली काँग्रेस

119

गंगा वि.क.

दलित महिला सदस्य

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

120

पतंगी चमारनी

दलित महिला सदस्य

4

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

121

बिपती सुनार

दलित महिला सदस्य

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

122

रमेश कुमार बर्मा

वडा अध्यक्ष

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

123

पटेश्‍वर चमार

वडा अध्यक्ष

5

जनमत पार्टी (जपा)

124

टिकानाथ यादव

वडा अध्यक्ष

5

नेपाली काँग्रेस

125

राजेन्द्र कुमार कुर्मी

वडा अध्यक्ष

5

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

126

धर्म राज हरिजन

वडा अध्यक्ष

5

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

127

मिना काँदु

महिला सदस्य

5

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

128

जानकी काँदु

महिला सदस्य

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

129

कान्ती कान्दु

महिला सदस्य

5

नेपाली काँग्रेस

130

रुपा कुमारी रैदाश

महिला सदस्य

5

जनमत पार्टी (जपा)

131

गोमती कान्दु

महिला सदस्य

5

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

132

भगवान सरन अहिर

सदस्य

5

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

133

प्रमोद कुमार गुप्ता

सदस्य

5

जनमत पार्टी (जपा)

134

राजित राम अहिर

सदस्य

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

135

कुलेराज कुर्मी

सदस्य

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

136

जुलफकार अली मनिहार

सदस्य

5

नेपाली काँग्रेस

137

अशोक कुमार बर्मा

सदस्य

5

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

138

महम्मद सरीफ खाँ

सदस्य

5

नेपाली काँग्रेस

139

विक्रम तेली

सदस्य

5

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

140

गंगा प्रसाद काँदु

सदस्य

5

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

141

सकुन्तला चमार

दलित महिला सदस्य

5

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

142

निर्माला हरिजन

दलित महिला सदस्य

5

नेपाली काँग्रेस

143

केतिया चमार

दलित महिला सदस्य

5

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

144

माया देवी चमार

दलित महिला सदस्य

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

145

प्रमोद कुमार वर्मा

वडा अध्यक्ष

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

146

जगदिश प्रसाद हरिजन

वडा अध्यक्ष

6

नेपाली काँग्रेस

147

सन्तोष कुमार मिश्रा

वडा अध्यक्ष

6

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

148

सुरेश अहिर

वडा अध्यक्ष

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

149

प्रदीप कुमार गडरिया

वडा अध्यक्ष

6

जनमत पार्टी (जपा)

150

घनश्याम हरिजन

वडा अध्यक्ष

6

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल 

151

माया वती कुर्मी

महिला सदस्य

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

152

सुमन देवी मिश्रा

महिला सदस्य

6

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

153

मायावती लोनिया

महिला सदस्य

6

जनमत पार्टी (जपा)

154

सम्मारी गडरिया गडरिया

महिला सदस्य

6

नेपाली काँग्रेस

155

प्रेम बहादुर लोनिया

सदस्य

6

नेपाली काँग्रेस

156

कुश कुमार गडेरिया

सदस्य

6

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

157

आविद खाँ

सदस्य

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

158

कैलास नाथ बर्मा

सदस्य

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

159

श्रवण कुमार बर्नवाल

सदस्य

6

नेपाली काँग्रेस

160

अजीम खाँ

सदस्य

6

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

161

अजमत अली साई

सदस्य

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

162

राम प्रघट अहिर

सदस्य

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

163

राम बेलास खटिक

सदस्य

6

जनमत पार्टी (जपा)

164

प्रसराम धोवी

सदस्य

6

जनमत पार्टी (जपा)

165

कैलासा खटिक

दलित महिला सदस्य

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

166

लाछनिया चमार

दलित महिला सदस्य

6

नेपाली काँग्रेस

167

अनिता कुमारी चमार हरिजन

दलित महिला सदस्य

6

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

168

प्रमिलिया चमारिन

दलित महिला सदस्य

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

169

दुरपति देवी हरिजन रैदास

दलित महिला सदस्य

6

जनमत पार्टी (जपा)

170

श्याम बहादुर थापा

अध्यक्ष

 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

171

विष्णु प्रसाद यादब

अध्यक्ष

 

जनमत पार्टी (जपा)

172

राम देव मिश्रा

अध्यक्ष

 

नेपाली जनता दल

173

छब्बन खाँ

अध्यक्ष

 

नेपाली काँग्रेस

174

राजिव कुमार कुर्मी

अध्यक्ष

 

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

175

हिमान्शु यादव

अध्यक्ष

 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

176

कुस्मा रैदास

उपाध्यक्ष

 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

177

वन्दना कुमारी वर्मा

उपाध्यक्ष

 

जनमत पार्टी (जपा)

178

पार्वती कुम्हार

उपाध्यक्ष

 

नेपाली जनता दल

179

प्रभा देवी मिश्रा

उपाध्यक्ष

 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल 

180

राम प्यारी यादव

उपाध्यक्ष

 

नेपाली काँग्रेस

181

रक्षा राम कुर्मी

उपाध्यक्ष

 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

182

भुमि सरा घिताल

उपाध्यक्ष

 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)


Janaki Rural Municipality and Ward Office Election Candidate
Tags

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.