Worldlink Nepalgunj

नरैनापुर गा.पा. अन्तरगत निर्वाचनमा भग लिनुभएका राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उमेदवारहरुको विवरण

लुम्बिनी प्रदेश

जिल्ला बाँके

नरैनापुर गाउँपालिका  र ६ वडा कार्यालय

मिति २०७९ साल बैशाख ३० गते हुन गैरहेको स्थानिय तह निर्वाचन २०७९ मा नरैनापुर गाउँपालिका र यस मातहतका ६ वटा वडा कार्यालयको विभिन्‍न पदहरको लागि निर्वाचनमा भग लिनुभएका राजनीतिक दल एवं स्वतन्त्र उमेदवारहरुको विवरण ।

सि.न उम्मेदवारको नाम पद वडा राजनीतिकदल/स्वतन्त्र

1

अम्रिका प्रसाद यादव

वडा अध्यक्ष

1

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

2

मोल्हे बेहना शेष

वडा अध्यक्ष

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

3

प्रमोद मिश्र

वडा अध्यक्ष

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

4

मुवारक अली शेष

वडा अध्यक्ष

1

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

5

दीप राज बाहुन

वडा अध्यक्ष

1

स्वतन्त्र

6

निजामुद्दीन अहमद अन्सारी

वडा अध्यक्ष

1

जनमत पार्टी (जपा)

7

सऊद अहमद खाँ

वडा अध्यक्ष

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

8

सलामुन निशा जोलाहिनी

वडा अध्यक्ष

1

स्वतन्त्र

9

इसाक जोलाह

वडा अध्यक्ष

1

नेपाली काँग्रेस

10

जकी महम्मद खाँ

वडा अध्यक्ष

1

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल 

11

जियाई पठानिन

महिला सदस्य

1

जनमत पार्टी (जपा)

12

ननकनी घोसी

महिला सदस्य

1

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

13

सावित्री देवी केवट

महिला सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

14

फूलमता अहिरनी

महिला सदस्य

1

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

15

रसिदा बेगम दर्जी

महिला सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

16

धर्मा वती अहिरनी

महिला सदस्य

1

नेपाली काँग्रेस

17

भुरा पठानीन

महिला सदस्य

1

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल 

18

नाजमा साई

महिला सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

19

रेशमा पठानिन

महिला सदस्य

1

स्वतन्त्र

20

आशा राम यादव

सदस्य

1

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

21

राहुल यादव

सदस्य

1

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

22

जिलेदार खाँ

सदस्य

1

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

23

मेराज अहमद साई

सदस्य

1

जनमत पार्टी (जपा)

24

सारिफ खाँ

सदस्य

1

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

25

सुन्दर दर्जी

सदस्य

1

जनमत पार्टी (जपा)

26

विकाउ अहिर

सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

27

प्रकाश पासी

सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

28

राम किसोर बढही

सदस्य

1

स्वतन्त्र

29

जलालु खाँ

सदस्य

1

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल 

30

भुलन वेहना

सदस्य

1

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल 

31

मोलहा साई

सदस्य

1

स्वतन्त्र

32

रियाज खाँ

सदस्य

1

नेपाली काँग्रेस

33

महबुव अली शेष

सदस्य

1

नेपाली काँग्रेस

34

जगत राम यादव

सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

35

गोबरे अहिर

सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

36

ठाकुर अहिर

सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

37

खातुन बेगम खाँ

सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

38

मैना कुमारी चमार

दलित महिला सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

39

जग राना चमारिन

दलित महिला सदस्य

1

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

40

शंकरा देवी पासी

दलित महिला सदस्य

1

जनमत पार्टी (जपा)

41

गेंदाला चमारिन

दलित महिला सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

42

कोइला चमार

दलित महिला सदस्य

1

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

43

सुन्दर वती चमारिन

दलित महिला सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

44

अनारा पासीन

दलित महिला सदस्य

1

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल 

45

सुन्दरपता पासीन

दलित महिला सदस्य

1

स्वतन्त्र

46

समुन्दरा पासी

दलित महिला सदस्य

1

नेपाली काँग्रेस

47

मसूद अहमद शाह

वडा अध्यक्ष

2

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

48

नूरुल हुन्दा बेहना

वडा अध्यक्ष

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

49

अक बाल शेष

वडा अध्यक्ष

2

नेपाली काँग्रेस

50

रामगोपाल सुनार

वडा अध्यक्ष

2

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल 

51

सफीरुल मेहसर

वडा अध्यक्ष

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

52

खैरुला पठानिन

महिला सदस्य

2

नेपाली काँग्रेस

53

सायरा बानो ‍

महिला सदस्य

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

54

फातिमा पठानिन

महिला सदस्य

2

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

55

किरन कुमारी बारी

महिला सदस्य

2

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल 

56

रेखा कुमारी गोडिया

महिला सदस्य

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

57

नेक मोहम्मद खाँ

सदस्य

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

58

अहमद हुसेन खाँ

सदस्य

2

नेपाली काँग्रेस

59

अब्दुल कदिर जोलाह

सदस्य

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

60

अब्दु शशीस अहमद जोलाह

सदस्य

2

नेपाली काँग्रेस

61

खुर्सिद खाँ

सदस्य

2

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

62

मोहम्मद अहमद खाँ

सदस्य

2

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

63

आरिफ मोहम्मद खाँ

सदस्य

2

स्वतन्त्र

64

जाकिर अलि बेहना

सदस्य

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

65

छोटु खाँ

सदस्य

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

66

पुष्पा कुमारी रैदास

दलित महिला सदस्य

2

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

67

सुघरी चमारिन

दलित महिला सदस्य

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

68

पुष्पावती धोवी

दलित महिला सदस्य

2

नेपाली काँग्रेस

69

माया वति चमार

दलित महिला सदस्य

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

70

पुत्रिका प्रसाद मिश्र

वडा अध्यक्ष

3

स्वतन्त्र

71

ताज मोहम्मद खाँ

वडा अध्यक्ष

3

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

72

अजय कुमार मिश्र

वडा अध्यक्ष

3

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

73

राज कुमार मौर्य

वडा अध्यक्ष

3

नेपाली काँग्रेस

74

चतुरा यादव

महिला सदस्य

3

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

75

मोमिना शेषाइनी

महिला सदस्य

3

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

76

साकरुन बेगम

महिला सदस्य

3

नेपाली काँग्रेस

77

फकरुद्धीन खाँ

सदस्य

3

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

78

सिराज अहमद खाँ

सदस्य

3

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

79

यार मोहम्मद खाँ

सदस्य

3

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

80

शावीर खाँ

सदस्य

3

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

81

मकवुल खाँ

सदस्य

3

नेपाली काँग्रेस

82

गोपेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

सदस्य

3

नेपाली काँग्रेस

83

नोखा चमारिन

दलित महिला सदस्य

3

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

84

माया वती रैदास

दलित महिला सदस्य

3

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

85

मालती पासी

दलित महिला सदस्य

3

नेपाली काँग्रेस

86

विजय कुमार श्रीवास्ताव

वडा अध्यक्ष

4

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल 

87

दिनेश प्रसाद शर्मा

वडा अध्यक्ष

4

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

88

सुनैना मिश्रा

वडा अध्यक्ष

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

89

साविर खाँ

वडा अध्यक्ष

4

जनमत पार्टी (जपा)

90

रन्जना मिश्रा (शर्मा)

वडा अध्यक्ष

4

स्वतन्त्र

91

मोहम्मद यार खाँ

वडा अध्यक्ष

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

92

मनोज कुमार शर्मा

वडा अध्यक्ष

4

नेपाली काँग्रेस

93

नियामुल पठानिन

महिला सदस्य

4

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल 

94

साहजिमा खातुन

महिला सदस्य

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

95

सलिया खाँ

महिला सदस्य

4

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

96

मैसर जहाँ

महिला सदस्य

4

जनमत पार्टी (जपा)

97

जैबुला खाँ

महिला सदस्य

4

नेपाली काँग्रेस

98

साकरुन बेगम

महिला सदस्य

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

99

ललित चन्द कुम्हार

सदस्य

4

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल 

100

असफाक अहमद खाँ

सदस्य

4

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल 

101

चाँदे खाँ

सदस्य

4

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

102

पुर्णिमा सिंह

सदस्य

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

103

राम  वेलास  अहिर

सदस्य

4

जनमत पार्टी (जपा)

104

अहमद हुसेन खाँ

सदस्य

4

जनमत पार्टी (जपा)

105

प्रमोद कुमार यादव

सदस्य

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

106

असफाक खाँ

सदस्य

4

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

107

युसुफ खाँ

सदस्य

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

108

पिर मोहमद खाँ

सदस्य

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

109

अनोखी लाल अहिर

सदस्य

4

नेपाली काँग्रेस

110

चिन्ता राम कुर्मी

सदस्य

4

नेपाली काँग्रेस

111

रात रानी धोविन

दलित महिला सदस्य

4

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल 

112

राधा देवी धोबीन

दलित महिला सदस्य

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

113

इन्द्रपरी धोवी

दलित महिला सदस्य

4

जनमत पार्टी (जपा)

114

राज देबी पासीन

दलित महिला सदस्य

4

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

115

गुणरता पासिन

दलित महिला सदस्य

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

116

कालावती धोबी

दलित महिला सदस्य

4

नेपाली काँग्रेस

117

शान्ती मौर्य

वडा अध्यक्ष

5

स्वतन्त्र

118

वकिल कुमार यादव

वडा अध्यक्ष

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

119

कदिरुन निशा खाँ

वडा अध्यक्ष

5

स्वतन्त्र

120

बिनय प्रकाश दिक्षित

वडा अध्यक्ष

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

121

कृष्ण चन्द्र मौर्य

वडा अध्यक्ष

5

नेपाली काँग्रेस

122

कमसर खाँ

वडा अध्यक्ष

5

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

123

अहमद हुसेन मेकरानी

वडा अध्यक्ष

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

124

निरन्जना यादव

महिला सदस्य

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

125

पवित्र देवि बोहरा

महिला सदस्य

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

126

मेवा गोडीया

महिला सदस्य

5

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

127

राज रानी यादव

महिला सदस्य

5

नेपाली काँग्रेस

128

भगवति वर्मा

महिला सदस्य

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

129

राम नरेश अहिर

सदस्य

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

130

विक्रम यादव

सदस्य

5

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

131

राम फेरन अहिर

सदस्य

5

नेपाली काँग्रेस

132

राम मनोरथ पाण्डे

सदस्य

5

नेपाली काँग्रेस

133

राम जियावन तमोली

सदस्य

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

134

तैयब खाँ

सदस्य

5

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

135

मुलिम नाऊ

सदस्य

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

136

च्यासो राना

सदस्य

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

137

बालक राम अहिर

सदस्य

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

138

बाबु लाल यादव

सदस्य

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

139

लम्बरदार खाँ

सदस्य

5

स्वतन्त्र

140

मन्जु धोबी

दलित महिला सदस्य

5

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

141

दुखरानी धोबी

दलित महिला सदस्य

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

142

माहेर बासा धोबी

दलित महिला सदस्य

5

नेपाली काँग्रेस

143

मंगलि दमाई

दलित महिला सदस्य

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

144

प्रेम चन्द्र मौर्य

वडा अध्यक्ष

6

नेपाली काँग्रेस

145

शालिक राम अहिर

वडा अध्यक्ष

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

146

बीरेन्द्र पाल सिंह

वडा अध्यक्ष

6

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

147

कमल बहादुर पुन

वडा अध्यक्ष

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

148

डीठ्ठा प्रसाद मुराउ

वडा अध्यक्ष

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

149

सन्त राम बिश्वकर्मा

वडा अध्यक्ष

6

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल 

150

छैबारली गड्डी

वडा अध्यक्ष

6

स्वतन्त्र

151

सारदा पति मुराउ

महिला सदस्य

6

स्वतन्त्र

152

अमृता कुमारी मुराउनी

महिला सदस्य

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

153

नैनी घर्तिमगर

महिला सदस्य

6

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

154

दुलारादेवि चमार

महिला सदस्य

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

155

लक्ष्मी गोडीया

महिला सदस्य

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

156

गुरागी राढ

महिला सदस्य

6

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल 

157

रिहाना मुकेरी

महिला सदस्य

6

नेपाली काँग्रेस

158

अलि अहमद मुकेरी

सदस्य

6

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

159

चेत्र  बहादुर  खत्री

सदस्य

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

160

रमजान अली साई

सदस्य

6

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

161

चन्दखा राढ

सदस्य

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

162

खेम राज गोडिया

सदस्य

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

163

श्रवण  कुमार  मुराउ

सदस्य

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

164

बेचन तेली

सदस्य

6

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल 

165

चुनमुन नाउ

सदस्य

6

नेपाली काँग्रेस

166

इब्राहिम साई

सदस्य

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

167

राम मनोहर राढ

सदस्य

6

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल 

168

मुन्ना राढ

सदस्य

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

169

सहज राम राढ

सदस्य

6

नेपाली काँग्रेस

170

मिना देवी धोवी

दलित महिला सदस्य

6

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

171

मंगला देवी धोवी

दलित महिला सदस्य

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

172

पार्वती धोवी

दलित महिला सदस्य

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

173

रामावती धोवी

दलित महिला सदस्य

6

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल 

174

मयावती धोबीन

दलित महिला सदस्य

6

नेपाली काँग्रेस

175

रामचन्द्र मौर्य चौधरी

अध्यक्ष

 

नेपाली काँग्रेस

176

इश्तियाक अहमद शाह

अध्यक्ष

 

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

177

पदमा वती यादवनी

अध्यक्ष

 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

178

रिजवान अहमद शाह

अध्यक्ष

 

स्वतन्त्र

179

पंच राम यादव

उपाध्यक्ष

 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

180

जयान्ति देवि श्रीवास्तवा

उपाध्यक्ष

 

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

181

शबिना  बेगम  मुकेरी

उपाध्यक्ष

 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

182

केशव राम यादव

उपाध्यक्ष

 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

183

अतीकुन निसा

उपाध्यक्ष

 

नेपाली काँग्रेस


Narainapur Rural Municipality and Ward Office Election Candidate
Tags

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.