Worldlink Nepalgunj

राप्ति सोनारी गा.पा. अन्तरगत निर्वाचनमा भग लिनुभएका राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उमेदवारहरुको विवरण

लुम्बिनी प्रदेश

जिल्ला बाँके

राप्ति सोनारी गाउँपालिका  र ९ वडा कार्यालय

मिति २०७९ साल बैशाख ३० गते हुन गैरहेको स्थानिय तह निर्वाचन २०७९ मा  राप्ति सोनारी गाउँपालिका र यस मातहतका ९ वटा वडा कार्यालयको विभिन्‍न पदहरको लागि निर्वाचनमा भग लिनुभएका राजनीतिक दल एवं स्वतन्त्र उमेदवारहरुको विवरण ।

सि.न उम्मेदवारको नाम पद वडा राजनीतिकदल/स्वतन्त्र

1

हरी भक्त डाँगी

वडा अध्यक्ष

1

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

2

मुकुन्द  प्रसाद  दहाल

वडा अध्यक्ष

1

स्वतन्त्र

3

तेज बहादुर सुवेदी

वडा अध्यक्ष

1

नेपाली काँग्रेस

4

हंस बहादुर कुमाल

वडा अध्यक्ष

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

5

रुद्र मणी ढकाल

वडा अध्यक्ष

1

स्वतन्त्र

6

यम बहादुर खड्का

वडा अध्यक्ष

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

7

राम कुमारी राना मगर

महिला सदस्य

1

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

8

टिका बुढाथोकी

महिला सदस्य

1

नेपाली काँग्रेस

9

कमला कुमारी चौधरी

महिला सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

10

माया चौधरी

महिला सदस्य

1

स्वतन्त्र

11

यम कुमारी वली

महिला सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

12

गणेश बहादुर खत्री क्षेत्री

सदस्य

1

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

13

सेवक राम कामी

सदस्य

1

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

14

दिपक कुमार डाँगी

सदस्य

1

नेपाली काँग्रेस

15

राजु चौधरी

सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

16

नैन बहादुर खड्का

सदस्य

1

नेपाली काँग्रेस

17

श्रवण खड्का

सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

18

प्रताप शाह

सदस्य

1

स्वतन्त्र

19

पुर्ण बहादुर विश्‍वकर्मा

सदस्य

1

स्वतन्त्र

20

भरत कुमार बुढाथोकी

सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

21

चुर्ण बहादुर भण्डारी

सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

22

सिता वि. क.

दलित महिला सदस्य

1

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

23

लिला नेपाली

दलित महिला सदस्य

1

नेपाली काँग्रेस

24

दिल कुमारी वि.क.

दलित महिला सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

25

नन्दा कुमारी बि.क.

दलित महिला सदस्य

1

स्वतन्त्र

26

निर्मला वि.क.

दलित महिला सदस्य

1

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

27

ज्ञानेन्द्र राज वली

वडा अध्यक्ष

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

28

मदन बहादुर खत्री

वडा अध्यक्ष

2

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

29

तिल बहादुर घर्ती मगर

वडा अध्यक्ष

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

30

तुला राम खत्री

वडा अध्यक्ष

2

नेपाली काँग्रेस

31

राधा कुमारी पुन (घर्ती)

महिला सदस्य

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

32

रिता थारु

महिला सदस्य

2

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

33

जमुनी वादी

महिला सदस्य

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

34

भिम कुमारी वली

महिला सदस्य

2

नेपाली काँग्रेस

35

हिम बहादुर बुढाथोकी

सदस्य

2

नेपाली काँग्रेस

36

प्रलाद थारु

सदस्य

2

नेपाली काँग्रेस

37

दीर्घ बहादुर बुढाथोकीे

सदस्य

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

38

छवि लाल कामी

सदस्य

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

39

दुख राम थारु

सदस्य

2

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

40

भुम बहादुर खत्रि

सदस्य

2

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

41

भंगी थारु

सदस्य

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

42

कैलास जैसी

सदस्य

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

43

सिर्जना सार्की

दलित महिला सदस्य

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

44

लक्ष्मी कुमारी सुनार

दलित महिला सदस्य

2

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

45

दिल माया वि.क

दलित महिला सदस्य

2

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

46

मायाँ कुमारी सुनार

दलित महिला सदस्य

2

नेपाली काँग्रेस

47

मिन कुमार थारु

वडा अध्यक्ष

3

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

48

हरी प्रसाद थारु

वडा अध्यक्ष

3

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

49

केशुवा थारु

वडा अध्यक्ष

3

नेपाली काँग्रेस

50

संगिता कुमारी थारु

महिला सदस्य

3

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

51

पुजा भुसाल

महिला सदस्य

3

नेपाली काँग्रेस

52

सुमित्रा कुमारी थारु

महिला सदस्य

3

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

53

गजेन्द्र प्रसाद थारु

सदस्य

3

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

54

दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठ

सदस्य

3

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

55

राम नारायण थारु

सदस्य

3

नेपाली काँग्रेस

56

राम शरण थारु

सदस्य

3

नेपाली काँग्रेस

57

मंगल बहादुर वली

सदस्य

3

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

58

पुन्वा थारु

सदस्य

3

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

59

नन्‍द कुमारी सुनार

दलित महिला सदस्य

3

नेपाली काँग्रेस

60

कृष्णी कामी

दलित महिला सदस्य

3

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

61

रीता दमाई

दलित महिला सदस्य

3

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

62

कान्छा थारु

वडा अध्यक्ष

4

नेपाली काँग्रेस

63

मिन राज खडका

वडा अध्यक्ष

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

64

नोक बहादुर बुढा मगर

वडा अध्यक्ष

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

65

मेवा लाल थारु

वडा अध्यक्ष

4

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

66

सोहनी थारु

महिला सदस्य

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

67

सरसोती थारु

महिला सदस्य

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

68

गुलीया चौधरी

महिला सदस्य

4

नेपाली काँग्रेस

69

निर्मला थारु

महिला सदस्य

4

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

70

मङ्गरे थारु

सदस्य

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

71

चित्र बहादुर भण्डारी

सदस्य

4

नेपाली काँग्रेस

72

मदन थारु

सदस्य

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

73

श्री राम थारु

सदस्य

4

नेपाली काँग्रेस

74

राम तिरथ थारु

सदस्य

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

75

मान बहादुर थारु

सदस्य

4

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

76

कृति राम थारु

सदस्य

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

77

नन्कू थारु

सदस्य

4

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

78

शान्ता दमाई

दलित महिला सदस्य

4

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

79

डम्बर कुमारी दमाई

दलित महिला सदस्य

4

नेपाली काँग्रेस

80

मंगली कामी

दलित महिला सदस्य

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

81

नुमा वि.क.

दलित महिला सदस्य

4

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

82

झगरु थारु

वडा अध्यक्ष

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

83

भोला थारु

वडा अध्यक्ष

5

नेपाली काँग्रेस

84

बालक राम थारु

वडा अध्यक्ष

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

85

सिता थारु

महिला सदस्य

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

86

धन कुमारी थारु

महिला सदस्य

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

87

सीता देवी भण्डारी

महिला सदस्य

5

नेपाली काँग्रेस

88

चन्द्र बहादुर गिरी

सदस्य

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

89

इतवारी थारु

सदस्य

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

90

कुल बहादुर वली

सदस्य

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

91

सुशिल चौधरी

सदस्य

5

नेपाली काँग्रेस

92

माधव राम थारु

सदस्य

5

नेपाली काँग्रेस

93

गोविन्द जैशी

सदस्य

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

94

शेर बहादुर कामी

सदस्य

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

95

कमला वि.क

दलित महिला सदस्य

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

96

सीता देवी लोहार

दलित महिला सदस्य

5

नेपाली काँग्रेस

97

कल्पना वि.क

दलित महिला सदस्य

5

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

98

लव राज खरेल

वडा अध्यक्ष

6

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

99

संजय शम्शेर राणा

वडा अध्यक्ष

6

नेपाली काँग्रेस

100

जनक बहादुर थारु

वडा अध्यक्ष

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

101

बनि लाल थारु

वडा अध्यक्ष

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

102

चैत रानी थरुनी

महिला सदस्य

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

103

लक्ष्मी थारु

महिला सदस्य

6

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

104

जंगली थारु

महिला सदस्य

6

नेपाली काँग्रेस

105

मोती देवी बुढाथोकी

महिला सदस्य

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

106

राम बहादुर थारु

सदस्य

6

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

107

प्रवीर बुढाथोकी

सदस्य

6

नेपाली काँग्रेस

108

कोठी राम थारु

सदस्य

6

नेपाली काँग्रेस

109

नर बहादुर पुन

सदस्य

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

110

देवि राम घर्ति

सदस्य

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

111

नर जित पुनमगर

सदस्य

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

112

प्रेम बहादुर थापा मगर

सदस्य

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

113

बिष्णु कली विश्वकर्मा

दलित महिला सदस्य

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

114

पतरी दमाई

दलित महिला सदस्य

6

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

115

सिता  कुमारी  सार्की

दलित महिला सदस्य

6

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

116

राम लखन थारु

वडा अध्यक्ष

7

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

117

विस राम थारु

वडा अध्यक्ष

7

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

118

फिदा हुसेन गद्दी

वडा अध्यक्ष

7

जनमत पार्टी (जपा)

119

नसरुद्दिन शेष

वडा अध्यक्ष

7

नेपाली काँग्रेस

120

दुर्गा प्रसाद पाण्डे

वडा अध्यक्ष

7

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

121

मिना कुमारी बुढा

महिला सदस्य

7

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

122

महि रुला गद्दीन

महिला सदस्य

7

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

123

आपरुप रानी कुर्मी

महिला सदस्य

7

जनमत पार्टी (जपा)

124

मरियम गद्दी

महिला सदस्य

7

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

125

आशापती थारु

महिला सदस्य

7

नेपाली काँग्रेस

126

इलाही गद्दी

सदस्य

7

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

127

जित बहादुर थारु

सदस्य

7

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

128

कर्ण बहादुर गुरुङ

सदस्य

7

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

129

पुर्ण बहादुर थारु

सदस्य

7

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

130

राम शंकर यादव

सदस्य

7

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

131

शमशेर अली शेष

सदस्य

7

जनमत पार्टी (जपा)

132

छब्बि  लाल गद्दि

सदस्य

7

जनमत पार्टी (जपा)

133

मोल्‍हे गद्दि

सदस्य

7

नेपाली काँग्रेस

134

विक्रम लाल मुराउ

सदस्य

7

नेपाली काँग्रेस

135

जगराना हरिजन

दलित महिला सदस्य

7

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

136

शान्ती देवी पासी

दलित महिला सदस्य

7

जनमत पार्टी (जपा)

137

मैनका दमाई

दलित महिला सदस्य

7

नेपाली काँग्रेस

138

जुठी दमाई

दलित महिला सदस्य

7

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

139

विष्णु के.सी.

वडा अध्यक्ष

8

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

140

नरेन्द्र बिक्रम वली

वडा अध्यक्ष

8

नेपाली काँग्रेस

141

सालिक राम डाँगी

वडा अध्यक्ष

8

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

142

अन्जना बस्नेत

महिला सदस्य

8

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

143

निमा देवी पुनमगर

महिला सदस्य

8

नेपाली काँग्रेस

144

गौत्रा कुमारी डांगी

महिला सदस्य

8

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

145

लाल बहादुर डाँगी

सदस्य

8

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

146

अमर सिंह थारु

सदस्य

8

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

147

लोकेन्द्र बहादुर बिष्ट

सदस्य

8

स्वतन्त्र

148

मनोहर खनाल

सदस्य

8

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

149

रामनाथ थारु

सदस्य

8

नेपाली काँग्रेस

150

सुभास मरासिनी

सदस्य

8

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

151

मान बहादुर वली

सदस्य

8

नेपाली काँग्रेस

152

रमेश खनाल

सदस्य

8

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

153

ओरी लाल थारु

सदस्य

8

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

154

करुणा  दमाई

दलित महिला सदस्य

8

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

155

मिना बि.क

दलित महिला सदस्य

8

नेपाली काँग्रेस

156

सुसिला कुमारी वि.क.

दलित महिला सदस्य

8

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

157

टेक बहा्दुर डांगी

वडा अध्यक्ष

9

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

158

भाइ राम वली

वडा अध्यक्ष

9

नेपाली काँग्रेस

159

देवी राम थारु

वडा अध्यक्ष

9

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

160

सोहन लाल थारु

वडा अध्यक्ष

9

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

161

यमुना खत्री(कार्की)

महिला सदस्य

9

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

162

कृष्ण कुमारी वस्नेत

महिला सदस्य

9

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

163

खली चन्द

महिला सदस्य

9

नेपाली काँग्रेस

164

रिता कुमारी खत्री

महिला सदस्य

9

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

165

कालु राम थारु

सदस्य

9

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

166

औवान थापा

सदस्य

9

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

167

रमेश के.सी

सदस्य

9

नेपाली काँग्रेस

168

दल बहादुर खडका

सदस्य

9

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

169

मिना कुमारी थारु

सदस्य

9

नेपाली काँग्रेस

170

कुलबिर  थारु

सदस्य

9

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

171

शंकर दयाल थारु

सदस्य

9

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

172

प्रेम बहादुर वली क्षेत्री

सदस्य

9

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

173

कृष्णा देवी सार्की

दलित महिला सदस्य

9

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

174

सिता कुमारी बि क

दलित महिला सदस्य

9

नेपाली काँग्रेस

175

पुष्पा परियार

दलित महिला सदस्य

9

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

176

राधिका सुनार

दलित महिला सदस्य

9

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

177

प्रेम बहादुर डाँगी

अध्यक्ष

 

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

178

पट्‍टु थारु

अध्यक्ष

 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

179

तप्त बहादुर पौडेल

अध्यक्ष

 

नेपाली काँग्रेस

180

भुपेन्द्र बहादुर वली क्षेत्री

अध्यक्ष

 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

181

राम दास थारु

अध्यक्ष

 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

182

चन्दा लामा

उपाध्यक्ष

 

स्वतन्त्र

183

मन्जु कुमारी रोकाय

उपाध्यक्ष

 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

184

मनिषा सिंह थारु

उपाध्यक्ष

 

नेपाली काँग्रेस

185

शोभा डि.सी.

उपाध्यक्ष

 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

186

चमेली कुमारी बाकवल

उपाध्यक्ष

 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

187

हिरा लाल के.सी.

उपाध्यक्ष

 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल


Rapti Sonari Rural Municipality and Ward Office Election Candidate
Tags

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.